Gerard Jongerius | projectontwikkeling | advies in het culturele en publieke domein
Gerard Jongerius

Battery Park, New York City, September 2009

NIEUWE KANSEN EN CREATIEVE OPLOSSINGEN

De samenleving om ons heen is permanent in beweging en verandert in een steeds
hoger tempo. Overheden en financiers stellen strengere eisen.
Consumenten worden steeds kritischer. En inmiddels heeft de economische crisis
ook zijn sporen nagelaten. Een trendbreuk wordt zichtbaar.

Organisaties moeten transparant zijn, verankerd in de samenleving en structureel
verantwoording afleggen. Niet langer als toegevoegde waarde maar als keiharde eis.
Overheden bezinnen zich, mede door de teruglopende budgetten, op hun eigen rol
en hun relatie met het particulier initiatief.
Harde keuzes zijn onafwendbaar.

Het bedrijfsleven omarmt, mede onder druk van de kritische consument, duurzaamheid
en social responsability. Maar dat wil niet zeggen dat zij in deze de rol van overheden
wil overnemen. Ook bedrijven formuleren hun eigen doelstellingen en maken hun eigen
keuzes. Consumenten willen echt meedoen én meebepalen, als klant en als
potentiële (mede-)financier.
Alle partijen herbezinnen zich op hun verantwoordelijkheden.

Deze spannende tijden vragen om een onconventionele reactie van bedrijven,
culturele instellingen en maatschappelijke organisaties. Weg van het korte termijn denken
en de 'quick wins'. Op zoek naar nieuwe kansen en creatieve oplossingen, waarin
kwaliteit de doorslag geeft. Vormgeven aan een scherpere profilering en positionering.
Verankeren in de samenleving. Kiezen voor de toekomst.

U bent aan zet.

GERARD JONGERIUS KAN DAARBIJ UW GIDS ZIJN

Meer dan twintig jaar ervaring op het gebied van sponsoring, fondsenwerving en cultureel
ondernemen bij de (semi-)overheid, in het bedrijfsleven en bij culturele instellingen.

Gerard Jongerius | projectontwikkelaar in het culturele en publieke domein