Gerard Jongerius | projectontwikkeling | advies in het culturele en publieke domein
Grachtenfestival

Grachtenfestival

PROFESSIONELE WERKERVARING VANAF 2007

ZELFSTANDIG ADVISEUR

400 jaar Amsterdamse Grachten (1613-2013)

Mede-initiatiefnemer. Ontwikkelen en schrijven van beleidsplan en projectplannen
De Grachten als hét symbool van een welvarende 'open' stad, waarvan innovatie, tolerantie
en handelsgeest de pijlers vormen. Dat is in 400 jaar niet veranderd.

Companions Amsterdam / 360opera

Adviseur directie, ontwikkelen fondsenwervingsbeleid en sponsorproposities.
360opera zet een nieuwe standaard voor grootschalige operaprodukties in de Ziggo Dome.
Muziek, enscenering, licht en geluid zijn State-of-the Art. Een nieuwe kijk op opera.

Onderwijscentrum Vrije Universiteit Amsterdam

Policy paper over Amsterdam Scolarship Fund.

World Cinema Amsterdam / Stichting Rialto

Ontwikkelen fondsenwervingsbeleid en sponsorproposities.

SICA, Dutch Centre for Cultural Activities

Inleiding/workshop over alternatieve financiering van culturele uitwisselings-programma's.

Boom Uitgeverij

Adviseur directie, ontwikkelen fondsenwervingsbeleid.

Stichting Cremer Museum

Ontwikkelen fondsenwervingsbeleid en sponsorproposities.

Kunst & Cultuur Provincie Noord-Holland

Inleiding en paneldiscussie over consequenties van de economische crisis voor culturele instellingen.

Stichting Henry Hudson 400

 • Mede-initiatiefnemer voor de viering van de 400ste verjaardag van de ontdekking van
  Manhattan door Henry Hudson, in dienst van de VOC
 • Ontwikkelen en schrijven van beleidsplan en projectplannen.
 • Opzetten, coördineren, begeleiden en uitvoeren van projecten, die zowel in Amsterdam als
  New York plaatsvonden in nauwe samenwerking met overheden en particuliere instituten.
 • De HH400 projecten vormden een substantieel onderdeel van de NY 400 viering, w.o. de
  JobSwap, de waterconferentie H2O9, het WaterGala, de New Amsterdam Trail, de
  tentoonstelling 'An Island at the Center of the World', de TalentSwap, HH400 website en
  '1609, the forgotten history of Hudson, Amsterdam en New York', geschreven door
  Russell Shorto en Geert Mak.
 • Evaluatie en verantwoording aan financiers, sponsors en overheden.

PricewaterhouseCoopers

Doorlichten van het (culturele) sponsoringbeleid. Schrijven van een beleidsplan en
het ontwikkelen van een nieuwe rode draad in het beleid.

Stichting Kunst & Zaken

Twintigtal workshops Cultuurmecenaat 'Het Acht-Stappen-Plan voor particuliere fondsen-
werving'.

Koninklijk Theater Carré

Doorlichten bestaand sponsoringbeleid. Ontwikkelen van sponsorproposities.

Grachtenfestival

Adviseur directie inzake beleidsontwikkeling.
Opzet Stichting Ambassadeurs van het Grachtenfestival (Pro Bono)

Leerorkest

Schrijven meerjarenplan en sponsorplan. Klankborden met de directie en coachen van de medewerker.

B&A Consulting

Inleiding en rondetafelgespek over citymarketing gemeente Zaanstad.

Hogeschool voor de Kunsten/Theaterschool Amsterdam

Gastdocent.

 

PROFESSIONELE WERKERVARING TOT 2007

Koninklijk Concertgebouworkest (2002-2007)

Adjunct-directeur

Primair verantwoordelijk voor het professionaliseren, verbreden en intensiveren van de fondsenwerving.

 • het vermogen van de Stichting Donateurs Koninklijk Concertgebouworkest meer dan verdubbeld.
 • een aantal Fondsen op Naam geïntroduceerd, w.o. het Bernard Haitink Fonds voor Jong Talent.
 • een geheel privaat gefinancierde Orkestacademie gestart.
 • een aantal strijkinstrumenten aangekocht.
 • fondsenwerving inmiddels verankerd binnen de organisatie.

ING Groep (1997-2002)

Directeur Corporate Sponsoring

Eindverantwoordelijk voor het corporate sponsoring-, donatie- en vrijwilligersbeleid.

Belangrijke sponsorprojecten waren:

 • Hoofdsponsorschap Rembrandt Zelf (2000), tentoonstelling in het Mauritshuis
 • Hoofdsponsorschap Sail Amsterdam (2000, 1995 en 1990)
 • Fonds Slachtofferhulp (1998-2002)
 • Sponsoring Nederlands Voetbalelftal/KNVB (vanaf 1996)
 • Hoofdsponsorschap Vereniging Natuurmonumenten (vanaf 1992)
 • Hoofdsponsorschap Koninklijk Concertgebouworkest (vanaf 1989)

ING Bank(1992-1997)

NMB Postbank Groep (1991-1992)

Postbank(1988-1991)

Hoofd Sponsoring en Evenementen

Eindverantwoordelijk voor het ontwikkelen, vormgeven en uitvoeren van een consistent sponsoringbeleid waarin zowel corporate als marketingdoelstellingen hun plaats krijgen.

Belangrijke sponsorprojecten: zie ING Groep.

Bovendien:

 • Eindverantwoordelijk voor het integratieproces van de communicatie afdelingen van ING Bank/Postbank en Nationale-Nederlanden.
 • Lid werkgroep, die de naamswijzigingscampagne van NMB Bank naar ING Bank begeleidde.
 • Leidinggevende van de afdeling Externe Betrekkingen Postbank, ten tijde van de fusie tussen Postbank en NMB Bank.

Ministerie van VROM (1986-1988)

Coördinator van het internationaal (VN-) Jaar van de Daklozen (1987)

PPR-Tweede Kamerfractie (1975-1986)

Coördinator media en publiciteit/perswoordvoering (1983-1986)
Beleidsmedewerker Buitenlandse Zaken en Welzijn (1975-1983)

Holland Festival (1983)

Hoofd persdienst/ coördinator publiciteit en marketing (uitgeleend door de PPR-fractie).

 

O V E R I G E   E R V A R I N G

Stichting Meer dan Voetbal (2010-heden)

Lid Denktank

Dream Amsterdam (2008-heden)

Bestuurslid/ penningmeester

Fondsenwervingingscommissie Nederlands Rode Kruis Amsterdam

Fondsenwervingscommissie Natuurmonumenten

Gevraagd om op persoonlijke titel bestuur en directie te adviseren.
De Jubileumcommissie had als primaire taak het 100-jarig jubileum optimaal te benutten
voor de positionering van Natuurmonumenten.

Fondsenwervingscommissie Prins Bernhard Cultuurfonds

Jeugdtheater 'De Krakeling'

Bestuurslid/lid van Raad van Toezicht van het enige Jeugdtheater dat ons land rijk is.

Stichting AmsterDamDiner

Bestuurlid van de Stichting AmsterDamDiner,het jaarlijks fundraising event ten behoeve
van de Stichting Aidsfonds en Stop Aids Now

De Nieuwe Kerk Amsterdam

Mede-initiatiefnemer van een drietal projecten over het functioneren van de parlementaire democratie:
'Binnenhof Binnenste Buiten' (1985)
'Dag van de Democratie' (1986) en
'Denkers over Dilemma's (1988).