Gerard Jongerius | projectontwikkeling | advies in het culturele en publieke domein
Vereniging Natuurmonumenten

Vereniging Natuurmonumenten

NIEUWS

Uitgavenpost of investering?

Ooit was Mark Rutte warm pleitbezorger van Groen Rechts. Those were the days.
Nu zet hij de bijl aan de wortel van de ecologische hoofdstructuur. En ook de culturele hoofdstructuur van ons land wordt door hem liefdeloos afgeschreven.  

Alsof subsidies aan natuur, milieu en cultuur alleen maar uitgavenposten zijn en geen investeringen. Alsof deze sectoren niet bereid zouden zijn creatieve oplossingen te zoeken en te vinden om met minder subsidie toe te kunnen. Alsof de afgelopen jaren al geen bemoedigende stappen zijn gezet om de particuliere sector ook hier weer ’n belangrijke financiële rol te geven. Dat vraagt een andere manier van denken en handelen. En het kost tijd om de rolverdeling tussen particuliere en de publieke sector fundamenteel te wijzigen. Dat is een hervorming van jewelste, die stevig moet worden ingezet maar wel onder de juiste randvoorwaarden. En daar laten de a.s. regerings-partners het ernstig afweten. Visie ontbreekt tot op heden en incentives om de ingezette koers van vermindering van de subsidie afhankelijkheid te stimuleren worden gekort in plaats van uitgebreid.   

‘You can’t prune a tree by cutting its roots’ schreef de Guardian in reactie op de plannen van de Britse regering 25-30% te korten op het cultuurbudget. Ja, ook daar.   

6 oktober 2010

De waarde van Kunst & Cultuur

Het Paradiso-debat, dat ieder jaar tijdens de Uitmarkt wordt gehouden, had zondag jl. meer weg van een ‘spoedcursus’. Prima sprekers en uitstekende presentaties.
Kunstsubsidies zijn vaak kunstinvesteringen. Innovatiebeleid zonder kunst & cultuur is niet denkbaar. Conclusies, die het zicht op de rol van kunst & cultuur in onze samenleving op z’n minst bijkleuren.

Het deed mij denken aan de discussie uit de jaren ‘80 over het opnemen van de waarde van de natuur in het Bruto Nationaal Product (BNP). Het vernietigen van de natuur ten behoeve van een industrieterrein vergroot de waarde van het BNP. Het besef dat dit waanzin is heeft inmiddels postgevat. Hier moeten we van leren en vervolgens doorpakken.
Op te beginnen de presentaties nog maar ‘ns nalezen: www.kunsten92.nl

30 augustus 2010

The Giving Pledge

Veertig Amerikaanse miljardairs hebben positief gereageerd op de oproep van Bill Gates en Warren Buffet om de helft van hun vermogen te schenken aan Goede Doelen. Dit initiatief ‘The Giving Pledge’ was goed voorbereid en werd pas in de openbaarheid gebracht na intensieve gesprekken met de mensen die zij op het oog hadden. De mede-ondertekenaars commiteren zich maar de uitwerking van deze belofte wordt aan een ieder zelf overgelaten. Dat is cruciaal.

Het zou natuurlijk prachtig zijn als ook in ons land een dergelijk initiatief van de grond zou komen. Dat past ook mooi in een rijke Nederrlandse traditie waarin particulieren zich sterk maken voor de publieke zaak. Artis, het Concertgebouw, het Kröller Muller museum en Beelden aan Zee zijn maar vier voorbeelden.

Nu is het zaak vermogende (oud-) ondernemers te inspireren en te ‘verleiden’ het goede voorbeeld van Bernard van Leer, Joop van den Ende en Pieter Geelen te volgen. Daarvoor zijn goed onderbouwde voorstellen noodzaak. Projekten die het niet alleen waard zijn om ondersteund te worden, maar ook een verantwoorde investering zijn. Pas dan kan er een volwaardig partnership ontstaan.  

Zie ook: www.givingpledge.org