Gerard Jongerius | projectontwikkeling | advies in het culturele en publieke domein
Koninklijk Concertgebouworkest

Koninklijk Concertgebouworkest

WERKWIJZE

Gerard Jongerius helpt bedrijven en organisaties bestaand beleid door te lichten
of nieuw beleid te formuleren.

Het aanreiken van handvatten om een heldere koers uit te zetten en de voorwaarden
te scheppen voor een succesvol beleid.

Het begeleiden van de uitvoering van projecten.

VIJF STAPPEN PLAN

  • Een quickscan vormt in veel gevallen de eerste stap. De basis voor een advies,
    dat kan worden uitgewerkt tot:
  • Een beleidsplan.
  • Concrete projecten, op basis van een scherpe profilering en positionering.
  • Begeleiding van de uitvoering van projecten.
  • Evaluatie.

MAATWERK

Het gaat in alle gevallen om maatwerk. In voorkomende gevallen kan het gaan om
delen van deze vijf-stappen-benadering. Geheel afhankelijk van de wens en behoefte
van de opdrachtgever.

Gerard treedt op als projectontwikkelaar, kwartiermaker, klankbord, begeleider,
coach en coördinator van de uitvoering.
Hij wordt ook regelmatig gevraagd voor workshops, lezingen, en brainstorm sessies.
In bijzondere gevallen is een ad interim relatie ook bespreekbaar.